نوشته‌ها

کتاب ۷ اشتباه بزرگ در تبلیغات برای سایت

۷ اشتباه بزرگ در تبلیغات برای سایت

 

شاید در ابتدای کسب وکار اینترنتی تان باشید  و بخواهید برای سایت تان تبلیغ کنید .

یا شاید هم مدتی از راه اندازی کسب وکار اینترنتی تان بگذرد و بخواهید برای سایتتان تبلیغ کنید .

ایا میدانید اشتباهاتی که شاید شما دچار آن شوید در تبلیغ برای سایتان چیست ؟

  اشتباه من در تبلیغات 

 

بار ها و بارها به سایت های زیادی هزینه های زیادی داده ام .اما به هدفی که میخواستم نرسیده ام .

بعداز مدتها  متوجه شدم که من ۷اشتباه را دچارمیشدم. و برای همین اشتباهات بود که به نتیجه دلخواهی نمی رسیدم .

 در این ایبوک ۷اشتباه بزرگ در تبلیغات را جمع اوری کرده ایم حتما پیشنهاد میشود ان را مطالعه کنید سپس برای سایتتان تبلیغ  کنید و هزینه برای تبلیغات بپردازید .

 

این ایبوک را هر زمان که میخواستید برای سایت تان تبلیغ کنید مطالعه کنید .

دانلود کتاب ۷ اشتباه بزرگ در تبلیغات برای سایت